Witryna internetowa poruszające problemy poligrafii...

Zmierzch Ery Papieru

Artykuł problemowy poruszający kwestię stopniowego wypierania materiałów drukowanych na rzecz mediów cyfrowych.

Cyfrowa rewolucja powoduje zawłaszczenie metod tradycyjnych i zmienia przyzwyczajenia konsumentów. Elektroniczne kanały sprzedaży, coraz popularniejsze czytniki e-booków, szeroka eliminacja z naszego życia dokumentów papierowych i zastępowanie ich elektronicznymi w sektorze bankowości przekłada się po wieloletnich okresach prosperity na powolny zmierzch usług z zastosowaniem papieru. Przypomnieć należy, że również nasi posłowie otrzymali tablety i żegnają się z papierowymi dokumentami.

Kwestią nieuniknioną w niedalekiej przyszłości wydaje się również biuro bez kartki, co w połączeniu z powyższym zmienia zasadniczo cykl koniunkturalny w kilku gałęziach przemysłu.

Wyparcie tradycyjnych rozwiązań z zastosowaniem papieru przez komputery, tablety, smartfony, coraz popularniejsze czytniki oraz wszechobecne portale skutecznie likwiduje tradycyjny rynek czytelnictwa w naszym kraju.

W cyfrowym świecie znaczącym przemianom uległ też sposób poszukiwania sprzedawców, porównania cen, czy dostawy produktów. Już 55% klientów w naszym kraju dokonuje zakupu usługi czy produktu przez Internet. Kanały elektroniczne są cenione przez kupujących za możliwość zakupu o dowolnej porze, wygodę, atrakcyjność ceny, łatwość płatności oraz porównania opinii o przedmiocie zakupu.

Nadchodzi koniec ery papierowych kwitów, zaświadczeń, formularzy etc.
Bankowość elektroniczna również skutecznie puka do drzwi.

Z punktu widzenia firm cyfrowa rewolucja daje ogromne szanse, ale stanowi też dla nich spore wyzwanie zarówno pod względem logistyki jak i kosztów wdrażania nowych rozwiązań.

Światowe badania wskazują, że wzrost poligrafii na rynkach rozwiniętych i zachodniej Europy jest możliwy, szczególnie w sektorze opakowań. Będzie jednak raczej wynikiem cykliczności właściwej dla gospodarki, a także wynikiem wychodzenia z recesji, która obniżyła rozwój w latach 2007-2009 i później. Oceniając stan rynku poligraficznego w Polsce i budując perspektywy jego rozwoju w kolejnych latach, nie sposób uciec od stanu gospodarki światowej i związanych z nimi tendencji.

Czy koniec ery książki papierowej, rynku prasy i wszelkich zastosowań papieru stanowi jeszcze pieśń przyszłości? Jak na razie bardziej stanowią skutek przemian rynkowych. Oprócz pojawienia się e-czytników i urządzeń przenośnych następuje również zmiana zachowania statystycznego czytelnika. Oczekuje on obecnie dostępu do książek w dowolnym czasie i miejscu. Jaka będzie jednak najbliższa przyszłość tego rynku?

Zapraszamy do dyskusji.
Maciej Szumski

 

Zapisz

Zapisz