Witryna internetowa poruszające problemy poligrafii...

Skanowanie do Katalogu na Konica Minolta

Skanowanie do Katalogu na dysku twardym przy użyciu oprogramowania Konica Minolta Biz Hub

Skanowanie do Katalogu na dysku twardym przy użyciu oprogramowania Konica Minolta odbywa się za pomocą zewnętrznego oprogramowania (darmowego) do pobrania ze strony:
http://konica-minolta-ftp-utility.software.informer.com/download/

Dostępne jest wersja 32 i 64-bitowa.
Po pobraniu oprogramowania na dysk twardy i instalacji prostego programiku. Przystępujemy do prostej konfiguracji:

W miejsce TCP Port wspisujemy 21 (o ile nie jest wpisane)…
W pozycji Root Folder wybieramy katalog, do którego chcemy, aby nasze zeskanowane obrazy się dostawały…
FTP User – albo konfigurujemy nazwę użytkownika i hasło (w przypadku bardzo rozległych sieci i dużej ilości użytkowników) albo ustawiamy na Annonymous (czyli dowolny użytkownik)
I to tyle program mamy skonfigurowany i nasz komputer jest gotowy do pracy.
Następnym krokiem jest konfiguracja samego BizzHuba

Po uruchomieniu maszyny  i kontrolera wybieramy opcję skanowania ( powyżej)

Przechodzimy na skanowanie do FTP

Wybieramy Rejestruj / Edytuj

Dodaj Nowy

Wypełniamy okienko 🙂
Nazw. Rejstr. – Nazwa jak ma się wyświetlać na Bizz HUbie (np. na dysk Uli)
Adres Hosta: Numer IP naszego komputera w sieci lokalnej (standardowo 192.168.x.x – w Windowsach nacisnąć klawisze Windows+R – wpisać cmd <enter>

– wyświetli się okno dos-u – wpisać ipconfig <enter> i odczytać nasze IP (z żółtą kropką)


Ścieżka dostępu: / (taki znaczek łamany)
Nazw. logow. Annonymous (klawisz Anonim)
Nr portu: – pozostawić 21

I to jest koniec konfiguracji skanowania do katalogu na dysku twardym.
Zapisać ustawienia, wybrać skanowanie w bizzhubie — dalej FTP — nasze ustawienia, które zapisaliśmy, skonfigurować obszar i parametry skanowania i pobrać plik z katalogu na komputerze.

Mam nadzieję, że artykuł był pomocny.
Pozdrawiam
Artur Foryszewski

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz