Witryna internetowa poruszające problemy poligrafii...

Drukarskie Oscary – czyli Złote Gryfy

„Złoty Gryf” to konkurs ogłaszany corocznie przez Polską Izbę Druku. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego produktu poligraficznego pod względem technicznym i jakościowym w określonych kategoriach.

Złote Gryfy to konkurs ogłaszany corocznie przez Polską Izbę Druku. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego produktu poligraficznego pod względem technicznym i jakościowym w określonych kategoriach.

Zasady
Regulamin konkursu o nagrodę „Złotego Gryfa”

Organizator
Polska Izba Druku

Tematyka konkursu
Najlepszy pod względem jakościowego i technicznego wykonania wyrób poligraficzny w kategoriach:
a) produkt wielobarwny w oprawie prostej
b) produkt wielobarwny w oprawie złożonej
c) czasopismo wielobarwne
d) produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie prostej
e) produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie złożonej
f) opakowanie z nadrukiem
g) etykieta
h) produkt informacyjno-reklamowy
i) kalendarz

Warunki uczestnictwa
Konkurs Złote Gryfy ma charakter otwarty w którym mogą uczestniczyć polskie podmioty gospodarcze, które:
prześlą  na adres Polskiej Izby Druku (00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4) po 3 egz. prac konkursowych – produkcji wykonanej w kraju w danym roku.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza na stronie Polskiej Izby Druku (dwóch formularzy), przesłania 3 egzemplarzy wykonanej pracy oraz wniesienia opłaty konkursowej.

Laureaci otrzymują
Główne nagrody „ZŁOTY GRYF” – statuetki oraz prawo używania znaku graficznego Złotego Gryfa na blankiecie firmowym oraz prawo zamieszczenia na swoich wyrobach sentencji „Drukarnia jest laureatem konkursu o nagrodę »Złotego Gryfa«”.

W każdej rozpatrywanej kategorii Komisja Konkursowa wyłoni maksymalnie 5 (pięć) prac nominowanych do nagrody Złotego Gryfa. Właściele firm, których prace zostały nominowane do nagrody Złotego Gryfa otrzymują jedno, podwójne, bezpłatne zaproszenie na Bal PID i Galę konkursu „Złoty Gryf”.

Ocena prac i ogłoszenie wyników
Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z reprezentantów wyłonionych spośród następujących instytucji: Zakład Technologii Poligraficznych PW, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Polską Izbę Książki, Izbę Wydawców Prasy, Sekcję Poligrafów SIMP, Polską Izbę Opakowań oraz Polską Izbę Druku.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznawania nagród w danej kategorii bez podawania przyczyn.
Zakończenie prac Komisji zwykle w drugiej dekadzie roku.

Zapisz