Witryna internetowa poruszające problemy poligrafii...

Druk

Oferty B2B

1 od 2 |

Wydarzenia

1 od 2 |

Nowości

1 od 2 |

Druk

1 od 2 |

Najnowsze posty

1 od 2 |

Druk

Zmiany, które nastąpiły w pierwszych latach XXI w. a zwłaszcza od roku 2004 – po akcesji Polski do Unii Europejskiej spowodowały szybki rozwój rynku poligraficznego.Inwestycje w najnowsze technologie zrealizowane między innymi z wykorzystaniem środków unijnych  pozwoliły na  uzyskanie  potencjału…
Czytaj więcej...

Zmierzch Ery Papieru

Cyfrowa rewolucja powoduje zawłaszczenie metod tradycyjnych i zmienia przyzwyczajenia konsumentów. Elektroniczne…